Výuka informatiky zajímavě.

Výuka informatiky zajímavě.

Interaktivní výuka informatiky teorií a praktickými cvičeními – vše na jednom místě.

Interaktivní výuka informatiky teorií a praktickými cvičeními – vše na jednom místě.

Interaktivní a intuitivní forma výuky Informatiky srozumitelnou metodou v online prostředí pro všechny úrovně znalostí žáků. Online výuka efektivně nahrazuje učebnice, zjednodušuje pochopení problematiky a nabízí velké množství interaktivních ukázek a cvičení v bezpečném prostředí s plnou kontrolou a administrací učitelem.

 

Prezentovaný edukační systém připravili zkušení pedagogové informatiky základních škol pro své kolegy a žáky ve spolupráci s IT profesionály. V případě nutnosti nabízejí zaučení, podporu a rady uživatelům.

· Nahrazuje/doplňuje stávající učebnice, především praktickou výukou a cvičeními, ke každé oblasti RVP, založenými na mottu: „Učení praxí“.
· Je plně v souladu s novým RVP 2021, zajistí škole jeho splnění.
· Aktivně pomáhá žákům a učitelům s teoretickou a praktickou výukou pomocí velkého množství různých příkladů a videoukázek, kde si žáci mohou teorii okamžitě vyzkoušet v praxi pro lepší pochopení probíraného tématu.
· Učitel má plnou administrativní kontrolu a přehled o třídách i každém jednotlivci

· Možnost sledovat individuální / skupinový pokrok studenta (studentů)
· Schopnost zadávat / kontrolovat domácí úkoly a testy
· Speciální sekce s návrhy cvičení, příklady a teorii pro každé probírané téma.
· Přístupný ze všech zařízení (PC, notebook, tablet, mobilní telefon)
· Přístup ze všech operačních systémů (Windows, Android, iOS)
· Dovoluje i samostudium
· Bezpečně a bez rizika
· Výuka Informatiky dle nového RVP

· Nahrazuje/doplňuje stávající učebnice, především praktickou výukou a cvičeními, ke každé oblasti RVP, založenými na mottu: „Učení praxí“.
· Je plně v souladu s novým RVP 2021, zajistí škole jeho splnění.
· Aktivně pomáhá žákům a učitelům s teoretickou a praktickou výukou pomocí velkého množství různých příkladů a videoukázek, kde si žáci mohou teorii okamžitě vyzkoušet v praxi pro lepší pochopení probíraného tématu.
· Učitel má plnou administrativní kontrolu a přehled o třídách i každém jednotlivci

· Možnost sledovat individuální / skupinový pokrok studenta (studentů)
· Schopnost zadávat / kontrolovat domácí úkoly a testy
· Speciální sekce s návrhy cvičení, příklady a teorii pro každé probírané téma.
· Přístupný ze všech zařízení (PC, notebook, tablet, mobilní telefon)
· Přístup ze všech operačních systémů (Windows, Android, iOS)
· Dovoluje i samostudium
· Bezpečně a bez rizika
· Výuka Informatiky dle nového RVP

Scholartech s.r.o.

nám. Svobody 528, Lyžbice, 739 61 Třinec

info@itscholar.net

Přejít nahoru